Thanh chắn barriers

Barriers GIOTTO50 BT 6m – Made in Italy

Model: Barriers GIOTTO50 BT thanh chắn dài 6m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BARRIERS TỰ ĐỘNG GIOTTO50
MODEL: GIOTTO 50
Thanh chắn hợp kim nhôm: 6 m
Điện nguồn: 220 V AC/ Tốc độ đóng mở 90o : 5 giây Tốc độ motor: 1400 vòng/phút
Chu ky hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Kích thước hộp kỹ thuật: Hộp kỹ thuật sơn tĩnh điện: 1000 x 340x 220mm
Chi tiêt thiết bị:
01 Bộ động cơ bao gồm motor+ 01 bộ chuyển động cơ khí
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển từxa
Chìa khóa cơ mở hộp kỹ thuật + 02 chìa khóa để mở khi mấtđiện. 01 Tay cần hợp kim nhôm tròn có phản quang dài 5m

VNĐ
Mua hàng
Barriers GIOTTO 30S BT 3m

Barriers GIOTTO 30S BT 3m

Model: Barriers GIOTTO 30S BT thanh chắn dài 3m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BARRIERS TỰ ĐỘNG GIOTTO50
MODEL: GIOTTO 30S BT
Thanh chắn hợp kim nhôm: 3 m
Điện nguồn: 220 V AC/ Tốc độ đóng mở 90o : 2,5 giây Tốc độ motor: 1400 vòng/phút
Chu ky hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Kích thước hộp kỹ thuật: Hộp kỹ thuật sơn tĩnh điện: 1000x 340 x 220mm
Chi tiêt thiết bị:
01 Bộ động cơ bao gồm motor+ 01 bộ chuyển động cơ khí
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển từ xa
Chìa khóa cơ mở hộp kỹ thuật + 02 chìa khóa để mở khi mấtđiện. 01 Tay cần hợp kim nhôm tròn có phản quang dài 3m

VNĐ
Mua hàng
Barriers GIOTTO50 BT 4m

Barriers GIOTTO50 BT 4m

Model: Barriers GIOTTO50 BT thanh chắn dài 4m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BARRIERS TỰ ĐỘNG GIOTTO50
MODEL: GIOTTO 50
Thanh chắn hợp kim nhôm: 4 m
Điện nguồn: 220 V AC/ Tốc độ đóng mở 90o : 5 giây Tốc độ motor: 1400 vòng/phút
Chu ky hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Kích thước hộp kỹ thuật: Hộp kỹ thuật sơn tĩnh điện: 1000 x 340x 220mm
Chi tiêt thiết bị:
01 Bộ động cơ bao gồm motor+ 01 bộ chuyển động cơ khí
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển từxa
Chìa khóa cơ mở hộp kỹ thuật + 02 chìa khóa để mở khi mấtđiện. 01 Tay cần hợp kim nhôm tròn có phản quang dài 5m

VNĐ
Mua hàng
Barriers MICHELANGEL 60 6m

Barriers MICHELANGEL 60 6m

Model: Barriers MICHELANGELO 60 thanh chắn 6m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT BARRIERS TỰ ĐỘNG MICHELANGELO60
MODEL: MICHELANGELO60
Thanh chắn hợp kim nhôm: 6m
Điện nguồn: 220 V AC/ Tốc độ đóng mở 90o : 6 giây Tốc độ motor: 1400 vòng/phút
Chu ky hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC Kích thước hộp kỹ thuật: Hộp kỹ thuật sơn tĩnh điện: 1200mm© x 460® x 275mm(D)
Chi tiêt thiết bị:
01 Bộ động cơ bao gồm motor+ 01 bộ chuyển động cơ khí
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển từxa
Chìa khóa cơ mở hộp kỹ thuật + 02 chìa khóa để mở khi mấtđiện. 01 Tay cần hợp kim nhôm tròn có phản quang dài6m

VNĐ
Mua hàng