Cửa cuốn Boodoor
Cửa cuốn boodoor 439i

Cửa cuốn boodoor 439i

- Trọng lượng: 15.0 kg/m2
- Lỗ thoáng
- Màu sắc: vân gỗ
- Đặc điểm: móc rời
- Roong giảm chấn

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn boodoor 438i

Cửa cuốn boodoor 438i

- Trọng lượng: 11.0 kg/m2
- Lỗ thoáng
- Màu sắc: vân gỗ
- Đặc điểm: 3 chân
- Roong giảm chấn

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn boodoor 438

Cửa cuốn boodoor 438

- Trọng lượng: 11.0 kg/m2
- Lỗ thoáng
- Màu sắc: ghi sáng
- Đặc điểm: 3 chân
- Roong giảm chấn

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn boodoor 446

Cửa cuốn boodoor 446

- Trọng lượng: 13.0 kg/m2
- Lỗ thoáng
- Màu sắc: ghi sần
- Đặc điểm: 2 vít, 1 chân

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Boodoor 678

Cửa cuốn Boodoor 678

- Trọng lượng: 11.0 kg/m2
- Lỗ thoáng
- Màu sắc: ghi sần
- Đặc điểm: 2 vít

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn boodoor 903

Cửa cuốn boodoor 903

- Trọng lượng: 9.0 kg/m2
- Lỗ thoáng
- Màu sắc: ghi sáng
- Đặc điểm: 2 vít

VNĐ
Mua hàng