Cửa cổng lùa, trượt (made in Italy)

Cửa cổng lùa trượt BFT ARES 1000 FAST - Made in Italy

Model: ARES 1000 FAST : Trọng lượng cánh cửa 500kg/cánh , tốc độ đóng/ mở: 12m/ phút
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG ARES BT:
Tốc độ đóng /mở: 12 m/p, động cơ hoạt động 2 tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình.
Chuyển động thanh răng truyền lực
Motor hoạt động được bảo vệ với chế độ relay nhiệt tích hợp bên trong. Chu kỳ hoạt động: bền bỉ liên tục/ Nhiệt độ hoạt động: -15oC -> 60oC Motor đảo ngược chiều khi gặp chướng ngại vật
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Công suất tiêu thụ: 240W
Chi tiêt thiết bị:
1     Motor + Bảng mạch điều khiển + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
chìa khóa cơ + 01 túi phụkiện

VNĐ
Mua hàng

Cửa cổng lùa trượt BFT ARES 1500 FAST - Made in Italy

Model: ARES 1500 FAST : Trọng lượng cánh cửa 750kg/cánh, tốc độ đóng/ mở: 12m/ phút
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG ARES BT:
Tốc độ đóng /mở: 12 m/p, động cơ hoạt động 2 tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình.
Chuyển động thanh răng truyền lực
Motor hoạt động được bảo vệ với chế độ relay nhiệt tích hợp bên trong. Chu kỳ hoạt động: bền bỉ liên tục/ Nhiệt độ hoạt động: -15oC -> 60oC Motor đảo ngược chiều khi gặp chướng ngại vật
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Công suất tiêu thụ: 240W
Chi tiêt thiết bị:
1     Motor + Bảng mạch điều khiển + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
chìa khóa cơ + 01 túi phụkiện

VNĐ
Mua hàng

Cửa cổng lùa trượt BFT ARES 1500 Kg - Made in Italy

Model: ARES 1500 : Trọng lượng cánh cửa 1500kg/cánh, tốc độ đóng/ mở: 9m/ phút
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG ARES BT:
Tốc độ đóng /mở: 9 m/p, động cơ hoạt động 2 tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình.
Chuyển động thanh răng truyền lực
Motor hoạt động được bảo vệ với chế độ relay nhiệt tích hợp bên trong. Chu kỳ hoạt động: bền bỉ liên tục/ Nhiệt độ hoạt động: -15oC -> 60oC Motor đảo ngược chiều khi gặp chướng ngại vật
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Công suất tiêu thụ: 240W
Chi tiêt thiết bị:
1     Motor + Bảng mạch điều khiển + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
chìa khóa cơ + 01 túi phụkiện

VNĐ
Mua hàng

Cửa cổng lùa BFT -DEMOS ULTRA A600 BT - Made in Italy


Model: DEMOS ULTRA A600 BT(Công tắc hành trình từ) Trọng lượng cánh cửa 600kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG DEMOS BT:

Tốc độ đóng /mở: 12m/p, động cơ hoạt động 2 tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình.
Chuyển động thanh răng truyền lực
Motor hoạt động được bảo vệ với chế độ relay nhiệt tích hợp bên trong.
Motor đảo ngược chiều khi gặp chướng ngại vật
Chu kỳ hoạt động: bền bỉ liên tục/ Nhiệt độ hoạt động: -15oC -> 60oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Công suất tiêu thụ: 70W
Chi tiêt thiết bị:
1     Motor + Bảng mạch điều khiển + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
chìa khóa cơ + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng
Cửa cổng lùa trượt BFT - ICARO 2000kg

Cửa cổng lùa trượt BFT - ICARO 2000kg - Made in Italy

Model: ICARO : Trọng lượng cánh cửa 2000kg/cánh
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG ICARO:

Tốc độ đóng /mở: 9 m/p
Chuyển động thanh răng truyền lực
Motor hoạt động được bảo vệ với chế độ relay nhiệt tích hợp bên trong.
Motor đảo ngược chiều khi gặp chướng ngại vật
Chu kỳ hoạt động: bền bỉ liên tục/ Nhiệt độ hoạt động: -15oC -> 60oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 220V AC Công suất tiêu thụ: 750W
Chi tiêt thiết bị:
01 Motor
1     Bảng mạch điều khiển + Biến áp 01 Bộ thu tínhiệu,
2     tay bấm điềukhiển
02 chìa khóa cơ + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng
Cửa cổng lùa trượt BFT ARES 1000 kg

Cửa cổng lùa trượt BFT ARES 1000 kg - Made in Italy

Model: ARES 1000 : Trọng lượng cánh cửa 1000kg/cánh, tốc độ đóng/ mở: 9m/ phút
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG ARES BT:

Tốc độ đóng /mở: 9 m/p, động cơ hoạt động 2 tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình.
Chuyển động thanh răng truyền lực
Motor hoạt động được bảo vệ với chế độ relay nhiệt tích hợp bên trong. Chu kỳ hoạt động: bền bỉ liên tục/ Nhiệt độ hoạt động: -15oC -> 60oC Motor đảo ngược chiều khi gặp chướng ngại vật
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Công suất tiêu thụ: 240W
Chi tiêt thiết bị:
1     Motor + Bảng mạch điều khiển + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
chìa khóa cơ + 01 túi phụkiện

VNĐ
Mua hàng