Motor cửa cổng tự động

Cửa Cổng cánh tay đòn BFT KUSTOS BT A40 FRA - Made in Italy

Model: KUSTOS BT A40 FRA – Loại motor tay đòn kép kín IP44, động cơ điện 24V - Trọng lượng cánh cửa: 400 kg/cánh, Chiều rộng cánh cửa tối đa: 4,0m
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TỰ ĐỘNG KUSTOS BT A40 FRA

Tốc độ đóng mở 90o : 13 giây, động cơ hoạt động 2 tốc độ giảm tốc khi đóng
hoặc mở gần hết hành trình. Trọng lượng cánh cửa: 400 kg/cánh Chiều rộng cánh cửa tối đa: 4,0m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC
Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh. motor đảo ngược chiều khi gặp
chướng ngại vật
Chi tiêt thiết bị:
02  Motor cánh tay đòn
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
chìa khóa cơ + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng

Cửa cổng mở âm sàn BFT SUB BT 800kg - Made in Italy

Model: SUB BT Motor âm sàn thủy lực động cơ 24V
tải trọng cánh 800kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG SUB BT
Tốc độ đóng mở 90o : 9 giây + thời gian giảm tốc Trọng lượng cánh cửa: 800 kg/cánh
Chiều rộng cánh cửa tối đa: 2,5m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02 Motor âm sàn, 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tínhiệu,
2     tay bấm điềukhiển
02 chìa khóa cơ + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng

Cửa cổng mở âm sàn BFT ELI 250 N BT 400kg khoá cơ bằng chìa - Made in Italy

Model: ELI  250 N BT – Loại motor âm sàn khóa cơ
bằng chìa, động cơ điện 24V DC tải trọng cánh 400kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG ELI 250 N BT
Tốc độ đóng mở 90o : 19 giây Trọng lượng cánh cửa: 400 kg/cánh Chiều rộng cánh cửa tối đa:3,5m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02  Motor âm sàn, 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tínhiệu,
2     tay bấm điềukhiển
02 khóa cơ sử dụng chìa + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng