Cửa cổng mở âm sàn (made in Italy)
Cửa cổng mở âm sàn DEA GOT200 - Made in Italy

Cửa cổng mở âm sàn DEA GOT200 - Made in Italy

Model: GOT 200: - Trọng lượng cánh cửa: 600 Kg/cánh
- Loại motor âm sàn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG:

Nguồn điện:220v
Nguồn điện động cơ: 220v
Thời gian đóng mở 14 giây
Tần suất hoạt động 100%
Nhiệt độ hoạt động -20oC -> 50oC
Trọng lượng cánh tối đa: 600kg/cánh
Chiều dài cánh tối đa: 3,5m/cánh.
Cấp độ bảo vệ IP67.
Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình
Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

Chi tiêt thiết bị:
02 Hộp bảo vệ 
02  Motor âm sàn
01 Hộp thu điều khiển 
01 Hộp thu tín hiệu + ăng ten
02  Tay bấm điều khiển
02 Bộ khóa điện 02 chìa khóa cơ + túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng
Cửa cổng mở âm sàn DEA  GOT100 - Made in ITALY

Cửa cổng mở âm sàn DEA GOT100 - Made in ITALY

Model: GOT 100: - Trọng lượng cánh cửa: 600 Kg/cánh
- Loại motor âm sàn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG:

Nguồn điện:220v
Nguồn điện động cơ: 24v
Thời gian đóng mở 14 giây
Tần suất hoạt động 100%
Nhiệt độ hoạt động -20oC -> 50oC
Trọng lượng cánh tối đa: 600kg/cánh
Chiều dài cánh tối đa: 3,5m/cánh.
Cấp độ bảo vệ IP67.
Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình
Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

Chi tiêt thiết bị:
02 Hộp bảo vệ 
02  Motor âm sàn
01 Hộp thu điều khiển 
01 Hộp thu tín hiệu + ăng ten
02  Tay bấm điều khiển
02 Bộ khóa điện 02 chìa khóa cơ + túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng