Cửa cổng mở âm sàn (made in Italy)

Cửa cổng mở âm sàn BFT SUB BT 800kg - Made in Italy

Model: SUB BT Motor âm sàn thủy lực động cơ 24V
tải trọng cánh 800kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG SUB BT
Tốc độ đóng mở 90o : 9 giây + thời gian giảm tốc Trọng lượng cánh cửa: 800 kg/cánh
Chiều rộng cánh cửa tối đa: 2,5m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02 Motor âm sàn, 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tínhiệu,
2     tay bấm điềukhiển
02 chìa khóa cơ + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng

Cửa cổng mở âm sàn BFT ELI 250 N BT 400kg khoá cơ bằng chìa - Made in Italy

Model: ELI  250 N BT – Loại motor âm sàn khóa cơ
bằng chìa, động cơ điện 24V DC tải trọng cánh 400kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG ELI 250 N BT
Tốc độ đóng mở 90o : 19 giây Trọng lượng cánh cửa: 400 kg/cánh Chiều rộng cánh cửa tối đa:3,5m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02  Motor âm sàn, 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tínhiệu,
2     tay bấm điềukhiển
02 khóa cơ sử dụng chìa + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng

Cửa cổng mở âm sàn L - TRON L5500- Made in Malaysia

Model: L5500HD:- Trọng lượng cánh cửa: 600 Kg/cánh
- Loại motor âm sàn
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG LE-TRON:
Tốc độ đóng mở 90o : 9 giây với L5000 và 10 giây với L5500HD Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24VDC
Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02  Motor âm sàn
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tínhiệu,
2     tay bấm điềukhiển
01 Bộ khóa điện 02 chìa khóa cơ + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng
Cửa cổng mở âm sàn ELI 250N V - 150kg

Cửa cổng mở âm sàn ELI 250N V - Made in Italy

Model: ELI 250N V – Loại motor âm sàn động cơ điện 230V tải trọng cánh 150kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG ELI 250 N V

Tốc độ đóng mở 90o : 14 giây  Trọng lượng cánh cửa: 150 kg/cánh Chiều rộng cánh cửa tối đa: 2m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 230V AC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02 Motor âm sàn 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm 01 Bộ thu tínhiệu,
2     tay bấm điềukhiển
02 chìa khóa cơ + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng
Cửa cổng mở âm sàn BFT ELI 250N BT 400kg

Cửa cổng mở âm sàn BFT ELI 250N BT 400kg khoá cơ tam giác - Made in Italy

Model: ELI  250 N BT – Loại motor âm sàn khóa cơ tam giác động cơ điện 24V DC tải trọng cánh 400kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG ELI 250 N BT
Tốc độ đóng mở 90o : 19 giây
Trọng lượng cánh cửa: 400 kg/cánh Chiều rộng cánh cửa tối đa: 3,5m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02  Motor âm sàn, 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
khóa cơ tam giác + 01 túi phụkiện

VNĐ
Mua hàng
Cửa cổng mở âm sàn BFT SUB ER 800kg

Cửa cổng mở âm sàn BFT SUB ER 800kg - Made in Italy

Model: SUB ER Loại motor âm sàn thủy lực tải trọng cánh 800kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG SUB ER
Tốc độ đóng mở 90o : 14 giây + thời gian giảm tốc Trọng lượng cánh cửa: 800 kg/cánh
Chiều rộng cánh cửa tối đa: 2,5m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 220V AC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02 Motor âm sàn, 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tínhiệu,
2     tay bấm điềukhiển
02 chìa khóa cơ + 01 túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng