Cửa cuốn Titadoor
Cửa cuốn Titadoor PM-481

Cửa cuốn Titadoor PM-481

- Trọng lượng: 13,5 kg/m2
- Có khe thoáng hình Elip
- Màu sắc: vàng kem, cafe
- Độ dày: móc dày 1.4mm vai và chân chịu lực dày 1.4mm

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Titadoor PM-481K

Cửa cuốn Titadoor PM-481K

- Trọng lượng: 13,5 kg/m2
- Có khe thoáng hình Elip
- Màu sắc: vàng kem, cafe
- Độ dày: móc dày 1.35mm, vai và chân chịu lực dày 1.9mm

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Titadoor PM-482

Cửa cuốn Titadoor PM-482

- Trọng lượng: 10,7 kg/m2
- Có khe thoáng hình Elip
- Màu sắc: vàng kem
- Độ dày: móc dày 1.1mm vai và chân dày 1.15mm

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Titadoor PM-491

Cửa cuốn Titadoor PM-491

- Trọng lượng: 9 kg/m2
- Có khe thoáng hình Elip
- Màu sắc: ghi sần
- Độ dày: móc dày 0.95mm vai và chân chịu lực dày 1.0mm

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Titadoor PM-500SC

Cửa cuốn Titadoor PM-500SC

- Trọng lượng: 14,9 kg/m2
- Có khe thoáng hình Elip
- Màu sắc: vàng kem, cafe, ghi sần
- Độ dày: móc dày 1.55 mm vai và chân chịu lực dày 1.9 mm

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Titadoor PM-501K

Cửa cuốn Titadoor PM-501K

- Trọng lượng: 12,5 kg/m2
- Có khe thoáng hình Elip
- Màu sắc: vàng kem
- Độ dày: móc dày 1.25 mm vai và chân chịu lực dày 1.4 mm

VNĐ
Mua hàng