Motor JG - Taiwan

JG1500Kg

VNĐ
Mua hàng

JG300Kg

VNĐ
Mua hàng
Ống JG

Ống JG

VNĐ
Mua hàng
Motor JG 1000 kg

Motor JG 1000 kg

Model: JG1000B 
Tải trọng: 1000kg
Điện áp: 220V +-10%
Công suất:
Dây đồng, Dùng khởi động từ

VNĐ
Mua hàng
Motor JG 800 kg

Motor JG 800 kg

Model: JG800B 
Tải trọng: 800kg
Điện áp: 220V +-10%
Công suất:
Dây đồng, Dùng khởi động từ

VNĐ
Mua hàng
Motor JG 500kg

Motor JG 500kg

Model: JG500B 
Tải trọng: 500kg
Điện Vào: 220V +-10%
Công suất: 300W
Dây đồng, Dùng khởi động từ

VNĐ
Mua hàng