Motor JG - Taiwan
Motor JG 400kg

Motor JG 400kg

Model: JG350B 
Tải trọng: 400kg
Điện Vào: 220V +-10%
Công suất: 180W
Dây đồng, Dùng khởi động từ

VNĐ
Mua hàng
Motor JG - 600kg

Motor JG - 600kg

Model: JG600B 
Tải trọng: 600kg
Điện Vào: 220V +-10%
Công suất: 300W
Dây đồng, Dùng khởi động từ

VNĐ
Mua hàng
Bracket  1500kg

Bracket 1500kg

Model: JG1500B 
Tải trọng: 1500kg
Điện áp: 220V +-10%
Công suất:
Dây đồng, Dùng khởi động từ

VNĐ
Mua hàng