Cửa cuốn Mitadoor
Cửa cuốn Mitadoor CT 5121

Cửa cuốn Mitadoor CT 5121

- Trọng lượng: 9 kg/m2
- Lỗ thoáng hình thang
- Màu sắc: kem cát
- Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Mitadoor ct 5122

Cửa cuốn Mitadoor ct 5122

- Trọng lượng: 10 kg/m2
- Lỗ thoáng hình Oval
- Màu sắc: ghi cát
- Đặc điểm: 2 chân, 1 vít, móc dày 1mm, chân dày 1mm

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Mitadoor ct 5226

Cửa cuốn Mitadoor ct 5226

- Trọng lượng: 16,5 kg/m2
- Lỗ thoáng hình thang
- Màu sắc: cafe cháy
- Đặc điểm: 2 chân đặc, 2 chân chống chịu lực, 2 vít, móc dày 1.1mm, chân dày vượt trôi 2mm

VNĐ
Mua hàng
Cửa cuốn Mitadoor ct 5232

Cửa cuốn Mitadoor ct 5232

- Trọng lượng: 12, 4 kg/m2
- Lỗ thoáng hình Oval
- Màu sắc: ghi cát
- Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm

VNĐ
Mua hàng