Lưu điện cửa cuốn tự xả
Lưu điện SH 800 - 4b
Giá: 3,400,000 vnđ
- Thời gian lưu điện 52 giờ
- Cụng suất 1500 V A sử dụng cho motor ống ứng dụng <140N hoặc motor 700kg ~ 800kg
- Cửa dưới 25m2
Số lượng
- Thời gian lưu điện 52 giờ
- Cụng suất 1500 V A sử dụng cho motor ống ứng dụng <140N hoặc motor 700kg ~ 800kg
- Cửa dưới 25m2