Lưu điện cửa cuốn tự xả
Lưu điện SH 600 - 4b
Giá: 2,800,000 vnđ
- Thời gian lưu điện 48 giờ
- Cụng suất 800 V A sử dụng cho motor ứng dụng 500 kg ~ 600 kg với motor ống < 120 N
- Cửa dưới 20m2
Số lượng
- Thời gian lưu điện 48 giờ
- Cụng suất 800 V A sử dụng cho motor ứng dụng 500 kg ~ 600 kg với motor ống < 120 N
- Cửa dưới 20m2