Lưu điện cửa cuốn
Lưu điện YH 400 - 2b
Giá: 2,100,000 vnđ
- Thời gian lưu điện 30 giờ
- Cụng suất 800 V A sử dụng cho motor ứng dụng 300 kg ~ 400 kg với motor ống <100N
- Cửa dưới 15m2
Số lượng
- Thời gian lưu điện 30 giờ
- Cụng suất 800 V A sử dụng cho motor ứng dụng 300 kg ~ 400 kg với motor ống <100N
- Cửa dưới 15m2