Cửa cuốn Mitadoor
Cửa cuốn Mitadoor ct 5232
Giá: vnđ
- Trọng lượng: 12, 4 kg/m2
- Lỗ thoáng hình Oval
- Màu sắc: ghi cát
- Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm
Số lượng
- Trọng lượng: 12, 4 kg/m2
- Lỗ thoáng hình Oval
- Màu sắc: ghi cát
- Đặc điểm: 2 chân, 2 vít, 3 lớp, móc dày 1.2mm, chân dày 1.5mm