Cửa cổng mở âm sàn (made in Italy)
Cửa cổng mở âm sàn BFT ELI 250N BT 400kg khoá cơ tam giác - Made in Italy
Giá: vnđ
Model: ELI  250 N BT – Loại motor âm sàn khóa cơ tam giác động cơ điện 24V DC tải trọng cánh 400kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG ELI 250 N BT
Tốc độ đóng mở 90o : 19 giây
Trọng lượng cánh cửa: 400 kg/cánh Chiều rộng cánh cửa tối đa: 3,5m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02  Motor âm sàn, 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
khóa cơ tam giác + 01 túi phụkiện

Số lượng
Model: ELI  250 N BT – Loại motor âm sàn khóa cơ tam giác động cơ điện 24V DC tải trọng cánh 400kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG XOAY TỰ ĐỘNG ELI 250 N BT
Tốc độ đóng mở 90o : 19 giây
Trọng lượng cánh cửa: 400 kg/cánh Chiều rộng cánh cửa tối đa: 3,5m
Chu kỳ hoạt động: 50 chu kỳ/giờ/ Nhiệt độ hoạt động: -20oC -> 80oC
Điện nguồn: 220 V AC/ điện áp motor hoạt động: 24V DC Chế độ đóng mở 1 cánh hoặc 2 cánh.
Chi tiêt thiết bị:
02  Motor âm sàn, 02 Hộp chôn nền
1     hộp mạch điều khiển trung tâm + Biến áp 01 Bộ thu tín hiệu, 02 tay bấm điều khiển
khóa cơ tam giác + 01 túi phụkiện