Cửa cổng lùa, trượt (made in Italy)
Cửa cổng lùa trượt DEA 2100 kg - Made in Italy

Cửa cổng lùa trượt DEA 2100 kg - Made in Italy

Model: 18NET : Trọng lượng cánh cửa 2100kg/cánh, tốc độ đóng/ mở: 10m/ phút
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG 18NET:

Nguồn điện:220v
Nguồn điện động cơ: 24v
Thời gian đóng mở 10m/phút
Tần suất hoạt động 100%
Nhiệt độ hoạt động -20oC -> 50oC
Trọng lượng cánh tối đa: 2100kg/cánh
Cấp độ bảo vệ IP44.
Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình
Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

Chi tiêt thiết bị:
01  Motor âm sàn
01 Hộp thu điều khiển 
01 Hộp thu tín hiệu + ăng ten
02  Tay bấm điều khiển
02 Bộ khóa điện 02 chìa khóa cơ + túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng
Cửa cổng lùa trượt DEA 1400kg - Made in Italy

Cửa cổng lùa trượt DEA 1400kg - Made in Italy

Model: REV24 : Trọng lượng cánh cửa 1400kg
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG REV24:

Nguồn điện:220v
Nguồn điện động cơ: 24v và 220V
Thời gian đóng mở 12m/phút.
Tần suất hoạt động 100%
Nhiệt độ hoạt động -20oC -> 50oC
Trọng lượng cánh tối đa: 1400kg/cánh
Cấp độ bảo vệ IP44.
Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình
Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

Chi tiêt thiết bị:
01  Motor lùa
01 Hộp thu điều khiển 
01 Hộp thu tín hiệu + ăng ten
02  Tay bấm điều khiển
02 Bộ khóa điện 02 chìa khóa cơ + túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng
Cửa cổng lùa trượt DEA 900kg - Made in Italy

Cửa cổng lùa trượt DEA 900kg - Made in Italy

Model: LIVI9/24N: Trọng lượng cánh cửa 900kg/cánh,
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỔNG TRƯỢT TỰ ĐỘNG LIVI9/24N:

Nguồn điện:220v
Nguồn điện động cơ: 24v
Thời gian đóng mở 10/phút
Tần suất hoạt động 100%
Nhiệt độ hoạt động -20oC -> 50oC
Trọng lượng cánh tối đa: 900kg/cánh
Cấp độ bảo vệ IP44.
Tốc độ giảm tốc khi đóng hoặc mở gần hết hành trình
Motor đảo ngược chiều khi gặp vật cản

Chi tiêt thiết bị:
01  Motor âm sàn
01 Hộp thu điều khiển 
01 Hộp thu tín hiệu + ăng ten
02  Tay bấm điều khiển
02 Bộ khóa điện 02 chìa khóa cơ + túi phụ kiện

VNĐ
Mua hàng