Lưu điện cửa cuốn tự xả
Lưu điện SH 600 - 2b
Giá: 2,300,000 vnđ
- Thời gian lưu điện 36 giờ
- Cụng suất 1200V A sử dụng cho motor ống ứng dụng 120 N hoặc motor 500kg ~ 600kg
- Cửa dưới 15m2
Số lượng
- Thời gian lưu điện 36 giờ
- Cụng suất 1200V A sử dụng cho motor ống ứng dụng 120 N hoặc motor 500kg ~ 600kg
- Cửa dưới 15m2