Lưu điện cửa cuốn tự xả
Lưu điện SH 1000 - 4b
Giá: 3,500,000 vnđ
- Thời gian lưu điện 52 giờ
- Cụng suất  1500 V A sử dụng motor ống ứng dụng < 140N hoặc motor 700kg ~ 800kg
- Cửa dưới 25m2
Số lượng
- Thời gian lưu điện 52 giờ
- Cụng suất  1500 V A sử dụng motor ống ứng dụng < 140N hoặc motor 700kg ~ 800kg
- Cửa dưới 25m2